ระบบ e-Ticket support ของกรมพลศึกษา
เป็นระบบรับปัญหา และติดตามสถานะของปัญหา โดยแต่จะปัญหาที่ส่งเข้ามาจะมีการระบุเลขที่เฉพาะของปัญหา (Ticket ID) ซึ่งจะไม่ซ้ำกัน โดยคุณสามารถใช้ Ticket ID ในการติดตามสถานของปัญหาและการติดต่อกลับของผู้ได้รับมอบหมายให้แก้ไขโดยตรง เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ โดยการส่งปัญหาเข้ามาในระบบจำเป็นต้องใช้อีเมลล์ของกรมพลศึกษาที่คุณใช้งานปกติ เพื่อส่งปัญหาเข้ามา

ระบบ e-Ticket Support System มาใช้ในการรับเรื่องติดต่อจากผู้ใช้งาน ข้อดีคือ
  • ผู้ติดต่อได้รับหมายเลขอ้างอิง สามารถติดตามเรื่องได้ง่าย
  • ข้อมูลถูกบันทึกในระบบส่วนกลาง เจ้าหน้าที่หลายคนสามารถทำงานร่วมกัน เพื่อบริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ง่ายต่อการย้อนดู เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Be sure to browse our Frequently Asked Questions (FAQs) before opening a ticket

Please Wait!

Please wait... it will take a second!