ระบบ e-Ticket support ของกรมพลศึกษา
เป็นระบบรับปัญหา และติดตามสถานะของปัญหา โดยแต่จะปัญหาที่ส่งเข้ามาจะมีการระบุเลขที่เฉพาะของปัญหา (Ticket ID) ซึ่งจะไม่ซ้ำกัน โดยคุณสามารถใช้ Ticket ID ในการติดตามสถานของปัญหาและการติดต่อกลับของผู้ได้รับมอบหมายให้แก้ไขโดยตรง เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ โดยการส่งปัญหาเข้ามาในระบบจำเป็นต้องใช้อีเมลล์ของกรมพลศึกษาที่คุณใช้งานปกติ เพื่อส่งปัญหาเข้ามา

ระบบ e-Ticket Support System มาใช้ในการรับเรื่องติดต่อจากผู้ใช้งาน ข้อดีคือ
  • ผู้ติดต่อได้รับหมายเลขอ้างอิง สามารถติดตามเรื่องได้ง่าย
  • ข้อมูลถูกบันทึกในระบบส่วนกลาง เจ้าหน้าที่หลายคนสามารถทำงานร่วมกัน เพื่อบริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ง่ายต่อการย้อนดู เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ

เปิด Ticket ใหม่


โปรดให้รายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ หากต้องการแก้ไขทิคเก็ตที่เปิดแล้ว โปรดล็อกอิน

ตรวจสอบสถานะทิคเก็ต


คุณสามารถตรวจสอบประวัติของ Ticket ปัจจุบันของคุณทั้งหมด และ Ticket เก่าทั้งหมด ได้ที่นี่

โปรดเรียกดู คำถามพบบ่อย (FAQ) ของเราก่อนที่จะเปิด Ticket

กรุณารอสักครู่!

กรุณารอสักครู่